Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

látková závislosť

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Role chytrých telefonů a sociálních sítí v životě české delikventní mládeže a rizikové faktory spojené s jejich využíváním
 (Klára Otřísalová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clnx7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
 (Barbora SEDLÁČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//205q88// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Bývalí uživatelé návykových látek působící v adiktologických službách - rizikové a ochranné faktory
 (Jitka NĚMCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4zqf41// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Rizikové faktory vzniku drogové závislosti a její dopad na společnost
 (Kristýna KOWALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jzidd8// | Sociologie / | Theses on a related topic

Vybrané rizikové faktory ako prediktory pre vznik úzkosti u tehotných žien v III. trimestri
 (Lýdia PAVLUVOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//19jski// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Rehabilitácia a prevencia zranení adduktorov bedrového kĺbu u športovcov s využitím excentrických cvičení
 (Jakub ZIGO)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2h7xbu// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky)
 (Milan Královič)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4l8o/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic