Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

neinfekčné ochorenia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vybrané faktory životního stylu dítěte na počátku školní docházky (5. a 7. rok života) - význam rodiny
 (Petra HECZKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qr1xkr// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Sexuální dospívání žáků a další faktory ovlivňující jejich zdravý životní styl.
 (Martina Kubátová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trwyd/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Vybrané faktory životního stylu pedagogů na základních školách
 (Martina Dyrcová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqpia/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Faktory životného štýlu a ich vplyv na vznik neinfekčných ochorení
 (Andrea RYBÁROVÁ)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//egbyej// | Veřejné zdravotnictví / | Theses on a related topic

Vztah mezi diurnální preferencí, osobnostními faktory a vybranými faktory životního stylu
 (Lenka Šmídová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/onbis/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Rizikové faktory životního stylu
 (Eva SIMETOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6zcs9p// | Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | Theses on a related topic

Vybrané faktory ovlivňující životní styl na počátku 21. století
 (Barbora Salčáková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mt9dl/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Rizikové faktory životního stylu žáků středních škol
 (Klára CHALOUPKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jalt4k// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Vybrané rizikové faktory životního stylu ve vztahu k nádorovému onemocnění tlustého střeva a konečníku
 (Svatava Bischofová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u9fsr/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic