Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální práce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Comparison of the Possible Forms of Territorial Administration in the Countries of the European Union
 (Denisa ŘÍHOŠKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ys6yb6// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Insolvenční právo z pohledu municipalit se zaměřením na oddlužení
 (Patrik KURZ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uuz9bw// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Obec, kraj - působnost samostatná a přenesená
 (Iva HLADÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8z1hen// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Působnost obcí na úseku dopravy a silničního hospodářství
 (Stanislava Doubková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ys3lc/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Česká Kamenice – místní samospráva, přenesená působnost státní správy
 (Jaroslav Svoboda)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82538 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Státní sociální podpora - systém financování
 (Charlotte Mulenova)

2020, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//reg6dd// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Evaluace vybraných dávek státní sociální podpory
 (Lenka Daňková)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2h6kkp// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj specializace Finanční kontrola | Theses on a related topic