Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

navrhy na zmenu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Přínos praxí na FSpS pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 (Michal Koukal)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cjd1i/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Názor sester pracujících na oddělení ARO na objektivující škály pro hodnocení rizika vzniku dekubitů
 (Martin Salát)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r01vu/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Návrh na změnu sazby spotřební daně z tabákových výrobků s ohledem na financování zdravotnictví
 (Michaela Trubačová)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zzwvy5// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Návrh na efektivní daňovou soustavu, analýza stavu, návrhy na změny daně z příjmů fyzických osob
 (Gabriela Mertlová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mxhiz/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Návrh na změnu procesu výroby na provozovně Kaní Hora z ušlechtilé kamenické výroby na výrobu drceného kameniva
 (Vladimír Vranka)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82206 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh na změnu technologické úpravy v souvislosti s požadavky na tvarový index hrubého drceného kameniva na provozovnách Pohled a Bílý Kámen - studie
 (Tomáš Adamus)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82313 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh na změnu technologie drcení na tercierní drtírně v lomu Bělkovice
 (Jana Dluhošová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92505 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh na změnu parametrů trhacích prací v důsledku použitých trhavin na lomu Kotouč Štramberk
 (Vojtěch Monsport)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103202 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Uvedení zahraniční firmy na český trh se zaměřením na změnu komunikační strategie
 (Kristýna Nováková)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h671ik// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Návrh projektu na změnu ovládání svítidel na chodbách a schodištích v panelových domech
 (Markéta Čadová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//c5dj8d// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)