Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

RNA polymerase II

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Strukturní studie CTD-interakční domény RPRD2
 (Jakub Macošek)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubyr6/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Charakterizace mikrotubuly vázajícího proteinu 2c (MAP2c) s atomovým rozlišením
 (Kateřina Bendová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/duymy/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Theses on a related topic

Dynamické MR zobrazování na základě T2 a T2* kontrastu
 (Šárka Sedláková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrt17/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Strukturní studie CTD-interakční domény RPRD2
 (Jakub Macošek)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubyr6/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Příprava 4-propargyl-3,4-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2,5-dionů a studium jejich možných isomerizací
 (Adéla Lajdová)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76o1yj// | Chemie a technologie potravin / Chemie potravin a bioaktivních látek | Theses on a related topic

Syntéza a charakterizace produktů kopulace na 3-aminonaft-2-ol
 (Josef Škvarka)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8704 | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Syntéza a NMR charakterizace 4-substituovaných-2-[(E)-fenyldiazenyl]naftalen-1-olů
 (Zdeňka Neuerová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12216 | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

NMR Charakterization of Protein - Protein and Protein - Cofactor Interactions
 (Karel Kubíček)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vea7z/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Syntéza, absorpční a fluorescenční spektra nových kolorantů na bázi pyrrolinonových esterů
 (Tarek Aysha)

2011, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g4dmqp// | Chemistry and Chemical Technology / Organic Technology | Theses on a related topic

The Role of RNA Polymerase II CTD Mimicry in Transcription Termination in Yeast
 (Tomasz Kabzinski)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9dxb/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)