Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

karboxylované, kvantové, tečky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Quantum dots and their interaction with biomolecules
 (Maja Stanisavljević)

2014, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yyp2cz// | Chemie / Zemědělská chemie | Theses on a related topic

Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy
 (Michaela Patrmanová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7nk0/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Analýza uhlíkových kvantových teček pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí
 (Ondřej STIBOR)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ro59vu// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Strukturně specifická vazba proteinu p53, jeho mutant a homologů na DNA
 (Kateřina Němcová)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2t7m/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Interakce proteinů 14-3-3 a p53 s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů
 (Jana Čechová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rg3qe/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Nové metody studia interakcí DNA s proteiny rodiny p53, založené na chemické modifikaci, fluorescenční a elektrochemické analýze
 (Petr Orság)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ia839/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Strukturně specifická vazba proteinu p53, jeho mutant a homologů na DNA
 (Kateřina Němcová)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2t7m/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Studium interakce proteinů rodiny p53 s DNA modifikovanou reaktivními skupinami pro kovalentní biokonjugace
 (Eva Čechová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dfpqp/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)