Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fosfopeptidy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Preparation of superparamagnetic nanoparticles of iron oxide and their characterization
 (Dominik Martynek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//arsy1t// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Magnetické nanočástice oxidů železa získané různými způsoby syntézy: srovnání účinnosti ohřevu ve střídavém magnetickém poli
 (Martin Janovec)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o75haf// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Termicky indukované transformace polymorfů oxidu železitého v různých atmosférách
 (Jana HAVLÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jq8d3a// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Zlatem obalené nanočástice na bázi oxidů železa funkcionalizované biologicky aktivními komplexy
 (David SMOLA)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ii7c6r// | Chemie / Anorganická chemie | Theses on a related topic

Funkcionalizované nanočástice na bázi oxidů železa s navázanými biologicky aktivními komplexy
 (Martin STAVÁREK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lo6fv0// | Chemie / Management v chemii | Theses on a related topic

Vliv dopace gadolinia u nanočástic oxidů železa na cytotoxicitu zdravých buněčných linií
 (Nikola MANNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tlfrh6// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Vývoj systému pro cílené multimodální biologické zobrazování založeného na nanočásticích oxidů železa
 (Aneta FRYDRYCHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//udzwgm// | Chemie / Nanomateriálová chemie | Theses on a related topic

Monolitické kapilární kolony pro dvoudimenzionální kapalinovou chromatografii
 (Aneta Zemánková)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jf7xim// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Separace polárních látek na kapilárních monolitických kolonách v RP a HILIC systémech
 (Zuzana Šromová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yi6ci8// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)