Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Příspěvek na úhradu a jeho využití v podnikové praxi
 (Lucie CULKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6fhhlp// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic

Analýza nákladů na základě kapacitního využití míchacích linek ve společnosti XY v divizi Příprava materiálu
 (Ladislav KOLEK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bgpwo5// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Určování cen a kalkulace nákladů ve stravovacích a ubytovacích službách
 (Lucie MIESBAUEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sapzy2// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Kalkulace nákladů ve firmě Výtahy Pardubice a.s. - přehled a doporučení
 (David Slavík)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bsbck/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Absorpční a variabilní kalkulace - výhody a nevýhody
 (Michal Garžík)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5wqm/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Absorpční a variabilní kalkulace - výhody a nevýhody
 (Michal Garžík)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5wqm/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Kalkulace přímých a nepřímých výrobních nákladů a její dopady do účetních výkazů
 (Zuzana Šuníková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83111 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Kalkulace nákladů v konkrétním podniku
 (Markéta Hrdinová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ps7pm/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Sestavení kalkulace výkonů v podniku pojišťovacího zprostředkovatele
 (Linda Sedlaříková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84371 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Optimální zvolení kalkulace nákladů jako součást vnitropodnikového účetnictví
 (Marcela Unzeitigová)

2009, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/w74ag/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)