Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ohrozene druhy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin
 (Miroslava Siváková)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/af8fb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ohrožené druhy střevlíkovitých v České republice
 (Jakub KAMLER)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qpfmug// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Ohrožené druhy tesaříkovitých v České republice a jejich ochrana
 (Petr KLUMPAR)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l7vdkp// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Chrání zoologické zahrady ohrožené druhy dravců a sov?
 (Martin METELKA)

2018, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gnrkh8// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Právní úprava mezinárodního obchodu s ohroženými druhy
 (Kristina HOŠŤÁLKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bsh6nz// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dopady pytláctví na vybrané druhy ohrožených zvířat v Africe
 (Ivana KUŠNIEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//269ws0// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Mezinárodní obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů
 (Pavlína HÁJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yubeht// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Chráněné druhy rostlin v lokalitě Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny (k.ú. Jerlochovice)
 (Eva Scholasterová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130126 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Ohrožené druhy živočichů - ekologické povědomí žáků českých škol
 (Alena KRÉNAROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jfmkfr// | Specializace v pedagogice / občanská výchova - český jazyk, Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Analýza obchodu s vybranými druhy z řádů Coraciiformes, Musophagiformes, Columbiformes a Piciformes
 (Lucie ZÁHOROVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//84kvfg// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)