Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vývojová, porucha, koordinace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Využití motorického učení u vývojové poruchy koordinace ve fyzioterapii
 (Ondřej PAPÁČEK)

2021, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z7gyx9// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Pohybová intervence u dětí s rizikem vývojové poruchy koordinace
 (Andrea MRVOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j1jkyj// | Učitelství pro střední školy / TV-Ge | Theses on a related topic

Poruchy koordinace u dětí staršího školního věku na základních školách praktických a běžných základních školách.
 (Vojtěch ŠRŮMA)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vyur2i// | Učitelství pro střední školy / TV-Ge | Theses on a related topic

POSOUZENÍ ROZDÍLŮ V HRUBÉ MOTORICE MEZI NORMÁLNĚ VYVÍJEJÍCÍMI SE DĚTMI A DĚTMI S PORUCHAMI VÝVOJOVÉ KOORDINACE
 (Anežka KYVÍŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b3cfw0// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Projevy schopnosti rovnováhy ve vztahu k vývojové poruše koordinace u dětí přdškolního a mladšího školního věku.
 (Radka TUREČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7zvq0c// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Projevy schopnosti rovnováhy ve vztahu k vývojové poruše koordinace u dětí předškolního a mladšího školního věku
 (Radka TUREČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//r4rstx// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Vývojová porucha koodrinace a její diagnostika
 (Nikol SZAKOSOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yy4x2m// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Komparace stupně motorického vývoje u dětí s poruchami koordinace a reflexe jejich rodičů
 (Tereza PAJMOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q5qtbs// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hodnocení motorické koordinace ve vztahu k provádění aktivit denního života
 (Michal PAVEL)

2021, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8igbgd// | Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi / | Theses on a related topic

Diagnostika vývojové poruchy koordinace prostřednictvím Moovement Assessment Battery u dětí předškolního věku.
 (Martina VINTERLÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0h0f0c// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)