Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fyzioterapie u poruch koordinace pohybu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Fyzioterapie u léze zadních provazců míšních
 (Tereza SIKOROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jwj52s// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití motorického učení u vývojové poruchy koordinace ve fyzioterapii
 (Ondřej PAPÁČEK)

2021, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z7gyx9// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyzioterapie u pacientů po zlomenině v oblasti hlezenního kloubu
 (Pavla ROKŮSKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nf9e5l// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti fyzioterapie u dětí s vadným držením těla v předškolním věku
 (Jakub HRDINA)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fkb192// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Poruchy pohybového aparátu u veslařů a jejich fyzioterapie
 (Gabriela ŠÍMOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pyexd9// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic