Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

3D model krajiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Interactive visualization of deep learning on financial big data
 (Xhulio Kondakçiu)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6tas/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

Modelování minulých, současných a budoucích stavů území dotčených těžbou nerostných surovin v podkrušnohorské pánvi.
 (Marcel Brejcha)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127405 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodézie | Theses on a related topic

Reverzní analýza historického důlního zařízení
 (Filip Hranický)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144602 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Digitální model terénu svahové deformace Girová pomocí metod UAV a SfM
 (Eva MARTYNKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wfg2h9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy
 (Petr Holzer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j85jz/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 (Jan Russnák)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lftel/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Digitální model terénu pro hydrodynamické modelování v HEC-RAS
 (Jiří DOUPAL)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//npmbyq// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Digitální model terénu skládky TKO Hantály a. s. ve Velkých Bílovicích
 (Romana Bařinová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82659 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Digitální modely terénu pro hydrodynamické modelování
 (Daniel LACEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g936b7// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Theses on a related topic

Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků
 (Prokop KURANDA)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0l39qb// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)