Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kriging

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Modelování v říční sítí (Modelování distribuce a osudu polutantů v aquatických ekosystémech - prostorové modelování, box modely, GIS)
 (Zuzana Ježíková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ictwo/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
 (Zuzana Ježíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3j2q/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Modelování koncentrací znečišťujících látek v ovzduší pomocí prostorových analýz
 (Monika Adamčíková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98010 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
 (Zuzana Ježíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3j2q/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
 (Zuzana Ježíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3j2q/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
 (Zuzana Ježíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3j2q/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Vybrané aspekty robustní regrese a srovnání metod robustní regrese
 (Jindřich Černý)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39169 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Logistická regrese v systému Statistica
 (Tetiana Boiko)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3nqa/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Využití joinpoint regrese k predikci vývoje onkologických onemocnění
 (Lucie Pehalová)

2018, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yl115/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Lineární regrese s chybějícími daty
 (Magdaléna Trepková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m4db0/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)