Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Google Analytics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Fondy veřejné vysoké školy
 (Zuzana Pánková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clvzd/ | Finance a účetnictví / Finance a právo | Theses on a related topic

Zahraniční student jako jednotka systému české veřejné vysoké školy
 (Marie Pospěchová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrp47/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Využití vybraných nástrojů nákladového controllingu s vazbou k finančnímu controllingu ve veřejném sektoru se zaměřením na veřejné vysoké školy
 (Lenka VÝSTUPOVÁ)

2020, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ct0l9l// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Návrh akviziční marketingové kampaně vysoké školy
 (Petr Částka)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jz2u0/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Veřejné vysoké školy ČR a jejich knihovnicko-informační podpora
 (Jakub Klicpera)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76910 | Aplikovaná informatika / Informační média a služby | Theses on a related topic

Orgány veřejné vysoké školy
 (Radka Schardová)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro0uv/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Vztah znalostního managementu a výkonnosti organizací ve spojitosti s rolí inovací: zaměření na veřejné vysoké školy ve Vietnamu
 (Ngoc Tan Nguyen)

2019, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w4il4t// | Economics and Management / Management and Economics | Theses on a related topic

Vývoj trhu práce se zaměřením na akademické pracovníky veřejné vysoké školy
 (Eva Vyskočilová)

2018, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//t1lgwt// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Aplikace zákona o veřejných zakázkách v praxi veřejné vysoké školy
 (Simona Sigmundová)

2006, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/pcqyh/ | Hospodářská politika a správa / Finanční kontrola | Theses on a related topic

Využití nástroje Google Analytics v prostředí knihoven veřejných vysokých škol
 (Alena Brožová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k91u0/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)