Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Osvojení druhého jazyka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Lingvistické prvky Angličtiny jako druhého jazyka: Průzkum rodilých mluvčích Německého jazyka
 (Caroline OTTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bpojwz// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Německý jazyk v době baroka - na příkladu kroniky města Žitavy z roku 1716
 (Rosine Petermann)

2021, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//78zb7x// | Učitelství pro základní školy / anglický jazyk - německý jazyk | Theses on a related topic

DIACHRONNÍ POHLED NA ROLI OBRAZOVÉHO MATERIÁLU V UČEBNICÍCH A VÝUKOVÝCH METODÁCH PRO ANGLICKÝ JAZYK
 (Alžběta KUČEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q4x1ym// | Filologie / Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Zpětná vazba ve výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Gabriela Složilová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xzqyo/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Zpětná vazba ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy
 (Tereza Ondráčková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6c6p/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Zpětná vazba ve výuce dějepisu a anglického jazyka na 2. stupni základních škol
 (Monika Fenclová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5853 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis | Theses on a related topic

Oprava chyby v katastru nemovitostí s podrobnějším zaměřením na opravu chyby v souborech geodetických informací
 (Dagmar Denglerová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pif4u/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Oprava chyby v katastru nemovitostí
 (Veronika Klouparová)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3513/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Nepřímá řeč – Chyby českých mluvčích (úroveň B2)
 (Adéla Zítková)

2018, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4681/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)