Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Osvojení druhého jazyka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Lingvistické prvky Angličtiny jako druhého jazyka: Průzkum rodilých mluvčích Německého jazyka
 (Caroline OTTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bpojwz// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Typy a četnost chyb u konkrétních gramatických jevů v počáteční fázi osvojování druhého jazyka na základní škole.
 (Nikola PAULASOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4o8ijt// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Lingvistické prvky angličtiny jako druhého jazyka v Nizozemí: Průzkum mezi Nizozemskými mluvčími
 (Petr ŠTĚPNIČKA)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9uv3d5// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Osvojení si druhého jazyka u studentů různých věkových skupin v rámci českého prostředí
 (Jana JELÍNKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ccax4u// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Theses on a related topic

Motiv upíra v kultuře anglicky mluvících zemí
 (Klára Vostiňáková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB619 | Filologie / Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk, Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk | Theses on a related topic

UNIVERZÁLNÍ JAZYK (PROJEKT UNIVERZÁLNÍHO JAZYKA A JEHO RŮZNÉ PODOBY V DĚJINÁCH EVROPSKÉ VĚDY)
 (Dominik WILD)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dxm3x9// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Zpětná vazba ve výuce dějepisu a anglického jazyka na 2. stupni základních škol
 (Monika Fenclová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5853 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis | Theses on a related topic

Cílená zpětná vazba ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ
 (Markéta Prošvicová)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//u2l9je// | Učitelství pro základní školy / anglický jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Hodnocení žáků druhého stupně v rámci předmětu cizí jazyk
 (Eliška MIKEŠOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i151fp// | Učitelství pro základní školy / AJ-NJ/ZŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)