Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

funkční, gramotnost, dospělých

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Funkční a interaktivní zdravotní gramotnost u osob s arteriální hypertenzí
 (Kateřina Šuláková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkyl7/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Analýza týmu podle Belbinovy teorie ve vztahu se znaky úspěšného
 (Klára Štekrová)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/fvpq6d/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Cesty ke zvyšování funkční gramotnosti dospělých
 (Veronika Trochtová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m8nz2/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Diagnostika úrovně funkční gramotnosti na II. stupni základní školy
 (Dominika KURÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8ohfcy// | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Proč nemáme stejnou funkční gramotnost?
 (Jan Glabazňa)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1yaa/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost jako součást funkční gramotnosti
 (Eva TAKÁCSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//knxnb9// | Specializace v pedagogice / občanská výchova - výchova ke zdraví (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Současná úroveň čtenářské gramotnosti u žáků 7. a 8. ročníku Základní školy a její vliv na rozvoj gramotnosti funkční.
 (Jan LEINERT)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q3kcby// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Funkční gramotnost v životě člověka
 (Pavla Oplatková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqhbm/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Funkční a interaktivní zdravotní gramotnost u osob s arteriální hypertenzí
 (Kateřina Šuláková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkyl7/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Cesty ke zvyšování funkční gramotnosti dospělých
 (Veronika Trochtová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m8nz2/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)