Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Skladování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Optimalizace výkonu TG 5 a spotřeby páry pro vlastní spotřebu elektrárny Tisová pomocí metody DMAIC
 (Miroslav SILVESTER)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9jvyzk// | Strojírenství / Zabezpečování jakosti | Theses on a related topic

Metoda Six Sigma v podnikové praxi
 (Marie Nová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7856 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zavedení metody 5S jako projekt ve společnosti Eichenauer, s.r.o.
 (Veronika Havlová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7090 | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Implementace 5S na vybraných pracovištích ve společnosti
 (Kristýna Klikarová)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/il4x4i/ | Řízení rozvojových projektů / Řízení inovací v průmyslovém podniku | Theses on a related topic

Implementace metody 5S do prostředí firmy Otavské strojírny a.s.
 (Lucie ŠTĚPINOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lwue99// | Strojírenství / Zabezpečování jakosti | Theses on a related topic

Návrh aplikace metody 5S na dílně obrábění
 (Vojtěch Liška)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119443 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Projekt implementace metody 5S v podniku Tajmac-ZPS, a. s.
 (Kristýna BLECHTOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cv5xv3// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Projekt zavedení metody 5S a návrh layoutu nového pracoviště ve společnosti ABO Valve s.r.o.
 (Michaela Vávrová)

2014, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t6f0fw// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Návrh zavedení metody 5S na vybraném pracovišti u výrobce tepelné techniky
 (Petra Konečná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119465 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Implementace metody 5S v administrativní části ve vybrané společnosti.
 (Sabrina Hamplová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73612 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic