Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sluchové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Mezi lidskými právy a suverenitou - koncepty politické filosofie a jejich aplikace v realitě České republiky
 (Jiří Baroš)

2013, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/brpjf/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Theses on a related topic

Mýtus a nejstarší řecká filosofie
 (Aneta CHOCHOLOUŠKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9cnn8e// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové) | Theses on a related topic

Teaching assistant in charge of children with ADHD.
 (Ivo Schmid)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpqc2/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Integrace žáků a studentů se sluchovým postižením na středních zdravotnických školách a vyšších odborných školách zdravotnických ve studijních oborech Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik.
 (Martina NOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ixw0nq// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Nové technologie v profesi zubního technika a jejich zařazení do výuky
 (Marcela ŠMÍDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dpillk// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Pedagog a komunikace se studenty na Střední zdravotnické škole pro sluchově postižené v Praze – Radlicích
 (Tomáš Bogner)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lk374/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Příprava digitálních učebních materiálů a jejich využití pro obor Asistent zubního technika
 (Pavel Ingr)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9uvj/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Příprava studentů se sluchovým postižením v oboru Asistent zubního technika na běžné SŠ a SŠ pro sluchově postižené
 (Nikola Krajčiová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqcyu/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Historie a současnost studijního oboru Asistent zubního technika při Střední škole pro sluchově postižené v Praze - Radlicích
 (Pavla BOGNEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2n2hs8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Profesní příprava asistentů zubního technika a jejich uplatnění v praxi
 (Hana SEDLÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1iwwrw// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)