Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Self-regulation in young people and their parents in context of personality traits, self-esteem and self-efficacy: a two-generation study
 (Silvie Kovářová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3yef/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání jedince se sluchovým postižením v základní škole z pohledu asistenta pedagoga
 (Alena Runkasová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ev3oh/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Zkušenosti učitelů se vzděláváním žáků se zrakovým postižením na střední škole
 (Kateřina Horáková)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//grhxid// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Postoje intaktních osob k inkluzi jedinců se zdravotním postižením
 (Petra Nevařilová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjzx4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Postoj osob se sluchovým postižením k inkluzivnímu vzdělávání
 (Veronika Běličová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6r5b/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Zkušenosti rodičů se vzděláváním dětí s mentálním postižením se zřetelem na jejich pracovní uplatnění
 (Jaromíra Matoušková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pugs9/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

This is what disability looks like: Depictions of people with disabilities in mass media and blogs of people with impairments
 (Beáta Révayová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l871l/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Active participants or passive patients? Representation of problems in Czech mental health policy and their effects on the subjectification of people with mental illness
 (Miroslava Janoušková)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tszfx/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Adolescents’ and emerging adults’ attitudes towards people living with HIV and AIDS and their risk perception of HIV
 (Violeta Zefi)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syz1s/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie (angl.) | Theses on a related topic

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools
 (Tereza Kalivodová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rk4yc/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)