Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

general directorate

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv východního rozšíření Evropské unie na generální ředitelství pro tlumočení
 (Richard Sladovník)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p55x8/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Analýza zápisů z Koordinačního výboru GFŘ
 (Aneta Mertlíková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/62059 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Řízení jakosti na Generálním ředitelství cel Praha
 (Oxana Nejtková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82198 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic