Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

jednotky pozarni ochrany (jpo)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Návrh na obměnu požární techniky u jednotek požární ochrany kategorie JPO V na území Jihomoravského kraje
 (Pavel Přecechtěl)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128145 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.
 (Radek KADLEC)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//naz7qe// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Posouzení možnosti zařazení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zalužany do kategorie II jednotky požární ochrany.
 (Jan HASSMANN)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ntobk5// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Bezpečnostní možnosti spolupráce JPO I a JPO II v městě Žďár nad Sázavou
 (Klára Vácová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aw1y1/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Zhodnocení odborné způsobilosti a odborné přípravy členů jednotek požární ochrany kategorie III v okrese České Budějovice
 (Marie TRÁVNÍČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q86dov// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Zhodnocení organizačního řízení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II a JPO III v okrese Jindřichův Hradec a návrh na jeho úpravy.
 (Martin FUČÍK)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ltwk3p// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Způsoby zajištění požární ochrany ve vybraných obcích ČR
 (Anna Kloudová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ngg3g0// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Lehké zásahové přilby u jednotek požární ochrany
 (Petr Tlapák)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118560 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Optimalizace možností zásahu jednotek požární ochrany v případě úniku ropných látek do vodních toků na území Olomouckého kraje
 (Ivo Pohůnek)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100117 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vybavenost vybraných jednotek požární ochrany z Libereckého kraje přenosnými čerpadly a možnosti jejich modernizace
 (Lukáš POLOPRUTSKÝ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o4eqp2// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)