Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ministerstvo vnitra (mv)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Začlenění Hasičského záchranného sboru do ekonomického informačního systému MV ČR Začlenění Hasičského záchranného sboru do Ekonomického informačního systému MV ČR
 (Jana Macalová)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g5maem// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

NA ZASTÁVCE: Tvůrčí dílny a výtvarné ateliéry v Azylových zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České Republiky
 (Petr Kamenický)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gub23/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Theses on a related topic

Činnost MV ČR pro zlepšení veřejného pořádku v ČR
 (Petr Veverka)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z1njdl// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Analýza systému technických kontrol palných zbraní v resortu MV ČR
 (David Doležálek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114891 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Projekt financování zvolených aktivit Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově ze strukturálních fondů EU
 (Markéta JANÁLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dq44nb// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Realizace a kontrola grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost u zprostředkujícího subjektu MV ČR
 (Jana Cvikýřová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32149 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Návrh prototypu aplikace pro evidenci projektů pro MV ČR
 (Tomáš Šedivec)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/66297 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Vzdělávání a rozvoj pracovníků na Ministerstvu vnitra České republiky
 (Martin Heczko)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80919 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Studijní morálka posluchačů kurzu Základní odborné přípravy VPŠ a SPŠ MV v Holešově
 (Ondřej RUDOLF)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ny9ip3// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ | Theses on a related topic

Analýza systému prevence kriminality v rámci MV ČR a Policie ČR
 (Naděžda MICKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p831o4// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)