Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ostatni slozky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Úloha Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky IZS při vyhlášení některých krizových stavů
 (Martin Holub)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//yridhs// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Úloha Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky IZS při vyhlášení krizových stavů
 (Šárka Preiningerová)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//trgwcl// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a dalších souvisejících činnostech de lege ferenda
 (Rudolf Kysela)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//7ofqpg// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Vliv komunikace na ostatní složky marketingového mixu
 (Jan Kudláček)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ddux4/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Dojezd posádek ZZS Karlovarského kraje k mimořádné události v kooperaci s ostatní složkou IZS
 (Michael Jelínek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//uye3xy// | Zdravotnický záchranář / | Theses on a related topic

Ostatní složky IZS – Horská služba
 (Martin Sipták)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79395 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Složky integrovaného záchranného systému a jejich činnost na základě právní úpravy a vnitřních předpisů
 (Václav LEV)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qfqh0d// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Vedoucí zdravotnické složky při mimořádné události s hromadným postižením osob
 (Pavel BLAŽEK)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f7kacy// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém a jeho složky
 (Radek Matějec)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y0de4/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Návrh informačního portálu a informačního systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému
 (Jiří Zeman)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unm11/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)