Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

policie ceske republiky (pcr)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Letecká služba Policie České republiky jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České republiky
 (Tomáš Kozák)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w79tr/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Činnost Policie České republiky v oblasti domácího násilí
 (Sylvie Růžičková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//l6sblc// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Statistické šetření vybraných kynologických parametrů krajských ředitelství Policie České republiky
 (Aneta TUPÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ixdhfe// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u příslušníků policie České republiky na obvodních odděleních ve služebním poměru nad 15.let
 (Miroslav FUTERKO)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rof52h// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Zátěžové situace policistů Ochranné služby Policie České republiky
 (Jiří HŘEBÍČEK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h10cr4// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Vznik a ukončení služebního poměru příslušníka Policie České republiky
 (Jaromír STECULA)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oal8mc// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zajišťování bezpečnosti Česke republiky Policií ČR v rámci řešení problematiky nelegalní migrace s regionálnim přesahem
 (Rudolf Kos)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/wqub3/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Optimalizace výcviku pro použití donucovacích prostředků u Policie České republiky
 (Kamil Polák)

2009, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xv0yq/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Postkrizová intervnční péče v situacích ohrožení u Policie České republiky
 (František SAIDA)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jmmddp// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Výchovné působení Policie České republiky a Městské policie v Pardubicích
 (Robert Urbánek)

2008, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yg17z2// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)