Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Syndrom vyhoření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Věk jako determinanta výkonu záchranářské profese
 (Martin Kasala)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/iwq16/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u sester na neurologii FTN
 (Barbora Krbková)

2024, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/o04hx/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a jeho prevence u příslušníků integrovaného záchranného systému
 (Tomáš Pazika)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/b47wa/ | Zdravotnické záchranářství / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u všeobecných sester
 (Žaneta Doušová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/qdb02/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření v době pandemie COVID-19
 (Tobiášová Tobiášová)

2022, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dqhgc/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků ve vybraných sociálních službách Armády spásy v Moravskoslezském kraji
 (Darina Vránová)

2021, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/unh58/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření pracovníků v sociálních službách a supervize jako forma prevence.
 (Magdaléna Czekajová)

2024, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/w8nsv/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření, jeho rizika a možnosti prevence u pracovníků v domovech pro seniory
 (Blažena Mrovcová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dovbd/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření, možnosti jeho prevence a psychohygiena u vychovatelů ve školních družinách na Opavsku
 (Nikola Vavrečková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/e7xhh/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)