Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

postoje

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Užívání návykových látek v domově pro seniory
 (Michaela BOROVKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//etbwhz// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Veganství jako sociální stigma, narativní analýza cesty k veganství
 (Tomáš Jakubíček)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rihzr/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací
 (Jaroslava Žaludová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/inez4/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

K některým očekávání seniorů o kvalitě života v domovech pro seniory a jejich naplňováním na příkladu Domova pro seniory Jindřichův Hradec
 (Radka Stejskalová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/mg2xv/ | Sociální práce ve veřejné správě / | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a zdravotních sester v domovech pro seniory k vlastní psychické stabilitě při práci se seniory v domovech pro seniory
 (Petra Skoupá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i55zi/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Adaptační program pro nově příchozí seniory do domova pro seniory.
 (Alena Malíková)

2024, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/mq5m0/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální práce | Theses on a related topic

Arteterapie a ergoterapie seniorů s případovou studií pro Domov pro seniory Okružní v Brně
 (Ilona Zaorálková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/boped/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Fungování sociálních služeb v domově pro seniory Nový domov v Karviné
 (Marie Reclíková)

2021, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/bdxu6/ | Hospodářská politika a správa / Sociální management | Theses on a related topic

Kvalita péče o seniory ve vybraném domově pro seniory
 (Drahuše Kolářová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/gh3ij/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)