Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

CZ

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Adolescents’ and emerging adults’ attitudes towards people living with HIV and AIDS and their risk perception of HIV
 (Violeta Zefi)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syz1s/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie (angl.) | Theses on a related topic

Co víme o Hiv a Aids?
 (Lenka Musilova)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixpya/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost a postoje adolescentů k hrozbě HIV/AIDS: zaměřeno na studenty středních škol
 (Kristýna VÍCHOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8v7isf// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Prevence infekce HIV
 (Veronika Mičulková)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xh4df/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Hodnocení úrovně znalostí žáků 8. a 9. tříd v problematice HIV/AIDS
 (Veronika VESELÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dao1dm// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Theses on a related topic

Sexuální chování adolescentů a nebezpečí HIV
 (Markéta Žampachová)

2006, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pihyj/ | Sociologie / | Theses on a related topic

HIV/AIDS - skrytá hrozba 21. století
 (Anastázie Bohanesová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//e6o9en// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic