Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

netkaná textilie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Netkaná textilie
 (Lenka Zárubová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB187 | Specializace v pedagogice / Textilní tvorba | Theses on a related topic

Enantioselektivní sorpce chirálních organických látek na složky půdy
 (Naďa Chytková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qjgi1/ | Chemie / Učitelství matematiky pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy | Theses on a related topic

Sorpce organických látek na strusce
 (Eva DURČÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g4jl9k// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Aplikace organicky modifikovaného vermikulitu pro sorpce znečisťujících látek
 (Marcel Mikeska)

2018, Disertační práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133143 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Sorpce barviva do nanovlákenné vrstvy
 (Nikifor Asatiani)

2016, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lrufor// | Textil / Chemická technologie textilní | Theses on a related topic

Sorpce chromanů na organicky modifikované jíly
 (Adéla ZUZIAKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hbo5ah// | Chemie / | Theses on a related topic

Sorpce vybraných polutantů na Al pilarované vermikulity
 (Nikola STRAČÁNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hzl3ws// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Sledování kinetiky sorpce těžkých kovů na různých typech katexů
 (Michal Korecký)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//4njje7// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Sorpce a difuze organických látek ve směsných polymerech na bázi triacetátu celulózy
 (Petr Číhal)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//f4fwn2// | Analytická a fyzikální chemie / | Theses on a related topic

Sorpce iontů železa na bentonity
 (Lenka GAVENDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k628y6// | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)