Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dul bilina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Rekultivační práce na Dole Bílina
 (Dita Červinková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115271 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Vyhodnocení dat monitoringu automatické pozorovací stanice na dole Bílina
 (Aleš Vojkovský)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137170 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví | Theses on a related topic

Řešení problémů během dobývání náročných poloh, na dolech Bílina, řešení nejčastějších provozních závad.
 (Lukáš Tesař)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119602 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Zaměření skutečného provedení stavby na jižních svazích Dolu Bílina
 (Radek Egrt)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//8exrk2// | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Rekultivační činnosti SD, a.s. Doly Bílina - výsypka Pokrok.
 (Dita Standfestová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130248 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zhodnocení korekce limitů těžby pro Doly Bílina
 (Pavel Pilař)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119870 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Stabilizace svahů na severních svazích Dolů Bílina.
 (Martin Hák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119601 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Vybavení požární jednotky na Dole Bílina
 (Michaela Brodská)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115419 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Prověření možnosti dotěžování uhelných zásob hlubinným způsobem na dole Bílina
 (Barbora Ramešová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//126so4// | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Optimalizace těžby uhlí na Dole Bílina v rámci platných územně ekologických limitů
 (Martin Dolejší)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141537 | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)