Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

etylén

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vzájemná interakce signálních drah Jak/STAT a cyklického adenosin monofosfátu u imunitních buněk
 (Martin Jaroš)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3ao1/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Interakce světelných signálních drah a auxinové signalizace prostřednictvím auxin-binding proteinů v růstu a vývoji rostlin kukuřice
 (Kateřina BAROŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bup8hp// | Biologie / Fyziologie rostlin | Theses on a related topic

Interakce signální dráhy Wnt a hypoxie v neurogenezi - in vitro studie
 (Andrea Martinková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bonqp/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Interakce hypoxie a signální dráhy Wnt v neurogenezi
 (Lucie Woloszczuková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/coq3w/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Role peroxidu vodíku v interakci signálních drah světla a rostlinného hormonu cytokininu
 (Vladěna Liberdová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zik5wy// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Interakce HIF se signalizací Wnt
 (Petr Gintar)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3tan/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Nové molekulární mechanismy zapojené v modulaci signálních drah cytokinu TRAIL a receptorů smrti u nádorových buněk prostřednictvím chemoterapeutických látek.
 (Barbora Šafaříková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/on0z1/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Interakce proteinů HSP90 a signální dráhy MAPK v regulaci vývoje Arabidopsis
 (Tereza TICHÁ)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cd7t04// | Biochemie / | Theses on a related topic

Immunomodulation as functional proteomics tool for cytokinins signalling study in Arabidopsis thaliana.
 (Matej Zábrady)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n32m5/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Strukturní a funkční analýza regulačních domén, které se podílejí na přenosu hormonálních signálů u Arabidopsis thaliana
 (Agnieszka Szmitkowska)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jm3gj/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)