Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Arabidopsis thaliana

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Charakterizace funkce ACC oxidázy 5 v Arabidopsis thaliana po hormonálním působení
 (Anna Korytářová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/co65e/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Strukturní a funkční analýza regulačních domén, které se podílejí na přenosu hormonálních signálů u Arabidopsis thaliana
 (Agnieszka Szmitkowska)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jm3gj/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Význam glutathionu v hormonální regulaci odpovědi na stres u Arabidopsis thaliana
 (Martina Šlapáková)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oip8oi// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Interakce auxinu a cytokininů v regulaci gravitropní odpovědi kořene Arabidopsis thaliana
 (Tomáš Prát)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwgk5/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Role cytokininů a auxinů v regulaci gravitropní odpovědi kořene u Arabidopsis thaliana
 (Tomáš Prát)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfelk/ | Biologie / Buněčná a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Differential proteomics and phosphoproteomics of hormonal regulations in plants
 (Markéta Žďárská)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhio8/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Vliv nanočástic siliky na smáčivost filmů a nanovláken z poly(etylen oxidu)
 (Michaela Brázdová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ebi9qg// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Reologická charakterizace poly(etylen tereftalátu) (PET)
 (Lenka Pelikánová)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vulwkk// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Krystalizace etylen-vinyl acetátu (EVA)
 (Ondřej Mrhálek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qlyvuw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)