Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hospicová péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Vzdělávání pracovníků v hospicové péči - Hospic v Mostě
 (Petra NEUWIRTOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xi6rr7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Potřeby člověka v terminálním stadiu života v hospicové péči
 (Jana Bařáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xvunzr// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Srovnání profese doprovázejícího pozůstalých v Kentucky a v České republice
 (Marie Ryšavá)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13578/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce v hospicové péči v České Republice
 (Václava PETRLÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3kik6q// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Vzdělávání v paliativní a hospicové péči ve vybrané organizaci z pohledu pracovníků v sociálních službách
 (Lea Chmelařová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//n04r4a// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Subjektivní vnímání a hodnocení svého povolání u pracovníků v hospicové péči
 (Miluše Buchtová)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xg8niu// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Činnost sociálního pracovníka v hospicové péči
 (Veronika Martináková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gqgndz// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Význam sociálního pracovníka v domácí hospicové péči
 (Lucie ŠIMKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9eufmh// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Další vzdělávání sociálních pracovníků v hospicové péči
 (Eva Rosová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//bevrgj// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Sociální práce s pozůstalými v domácí a lůžkové formě hospicové péče v Královéhradeckém kraji
 (Barbara Tauchmanová Omrtová)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11121 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)