Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče
 (Ana-Iuliana Stenbergerová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wuipr3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Analýza služeb domácí hospicové péče s ohledem na potřeby uživatelů
 (Zdislava DOSTÁLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//81ga57// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Umírání a potřeby umírajících
 (Božena SMILKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xbdr1j// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Máme se bát umírání? Řízení péče o umírající ve vybraných pobytových sociálních službách pro seniory
 (Pavlína HRBÁČOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e68fly// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Hospic Anežky české - případová práce vyhodnocení péče o klienty v terminálním stádiu
 (Jana Svojanovská)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB505 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Smrt perspektivou pracovníků paliativní hospicové péče
 (Michaela Píšková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2t6n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vnímání hospicové paliativní péče rodinnými příslušníky klientů hospitalizovaných v hospicu
 (Tereza LOSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q2hh4r// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Financování hospicové paliativní péče v České republice
 (Jiří Pospíšil)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s4ld0l// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Projekt strategického marketingového plánu zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče
 (Romana Zahnašová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xmwlxq// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Rozvoj paliativní a hospicové péče z hlediska pomáhajících profesí
 (Gabriela Nápravníková)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//abpih2// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)