Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Ošetřovatelská péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Znalosti klinicky ověřených doporučení pro prevenci vzniku ventilátorových pneumonií u sester studujících specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče
 (Renata Sasová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9m5v/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a zdravotních sester v domovech pro seniory k vlastní psychické stabilitě při práci se seniory v domovech pro seniory
 (Petra Skoupá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i55zi/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postavení sestry v prevenci civilizačních chorob
 (Martina PAVLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eua9ca// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče o arteriální katetry v intenzivní péči
 (Monika Hiklová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bn5me/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u dárců orgánů
 (Lenka Doláková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwlqi/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u dětí s diagnózou meningitida
 (Kateřina Horková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/if0h9/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice
 (Pavlína Čápová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0nbn/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Specifika péče o pacienta s inhalačním traumatem
 (Michaela Šatná)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v0fv3/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u nemocného s cévní mozkovou příhodou v kontextu akutní péče
 (Martina FALADOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j6j5i5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče u pacienta s poruchou vědomí
 (Pavla Sklenářová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0k2g/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)