Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

karcinom plic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Předoperační a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou
 (Helena Smejkalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3iiv1v// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Předoperační a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu
 (Helena Smejkalová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t228yz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika předoperační a pooperační ošetřovatelské péče o pacienta s transplantací jater
 (Jarmila Strachoňová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//iu5m46// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Předoperační a pooperační péče u dětí do 6 let z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte
 (Nikola Tichovská)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ckhte4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Edukace v předoperační přípravě a pooperační péči u vybraných skupin klientů pomocí vytvořených informačních map péče
 (Lenka Kulhavá)

2006, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tepoe/ | Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče.
 (Nikola BENEŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4xqat// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Theses on a related topic

Úloha ergoterapeuta v předoperační a pooperační péči o spastickou ruku
 (Marie VLACHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wlz36t// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské pooperační péče
 (Kristina TOMÁŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8ciwxx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Péče o diabetika v předoperačním a pooperačním období
 (Barbora Janků)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//zwzebh// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s karcinomem plic po lobektomii
 (Tereza SALZMANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xxb5ic// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)