Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hudební výchova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Norské a české kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání se zaměřením na lesní školky a cizojazyčnou výuku
 (Tereza Smutná)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6do8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Pomůcky pro jazykovou výchovu v MŠ a jejich užití v praxi
 (Eva Machačná)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r37up/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Náměty pro pohybové aktivity s prvky jógy v MŠ
 (Lucie HÁLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3yulv1// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Robotická stavebnice jako prostředek pro rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy
 (Jan BAŤKO)

2020, Disertační práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mhpfh0// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Materiální zázemí pro výuku hudební výchovy na středních školách Jihomoravského kraje
 (Lucie Chrástová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmfzp/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

"Global Curriculum Project" jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání
 (Kristýna TILLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8oq6n7// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

The Educational Framework and Multicultural Education for Basic Schools
 (Eva Forejtková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jb43q/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti
 (Tereza Nesvatbová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylpat/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv sborového zpěvu na hudební dovednosti a prožitky žáků ZŠ
 (Alžběta Vacková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gg0mz/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)