Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tvořivost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Hudební výchova a tvořivost
 (Adéla JURNEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sfo0dl// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Prostředky k dosažení maximální efektivnosti výuky využívané při hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy
 (Jana Prokopčáková)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//rbvgp0// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hudební výchova a tvořivost
 (Adéla JURNEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sfo0dl// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Petr Eben / Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
 (Ivana Michalovičová)

2017, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9856 | Hudební umění / Varhany | Theses on a related topic

Jan Amos Komenský jako pedagogický myslitel
 (Vendula MAŘÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//69ndgr// | Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hudební underground a třetí české hudební obrození (Český underground a Ivan Martin Jirous)
 (Natálie Knittlová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//0vuata// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Společné a rozdílné znaky hudební skladby rádia Evropa 2 a hudební televize Óčko
 (Martin Cihlář)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//0d67gv// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Netradiční hry a méně známé sportovní hry na základních a středních školách a jejich využití
 (Michal Hrbáček)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zopwc/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Hudební výchova a tvořivost
 (Adéla JURNEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sfo0dl// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)