Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nadání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Komparace kresby lidské postavy u dětí s LMP a u dětí s mimořádným nadáním
 (Martina Kýrová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u55as/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Principy inkluzivního vzdělávání v pojetí Montessori pedagogiky se zaměřením na žáky s problémy v chování
 (Jana Vlachová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igzus/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Problémové chování u žáka s mimořádným nadáním
 (Barbora LUKASOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pyn8d2// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inovativní metody výuky vybraných slovních druhů na 1. stupni ZŠ
 (Hana BUBLÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9qaw91// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Inovativní metody výuky slohu
 (Lenka Kryšková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n74ps/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Inovativní metody výuky informatiky na střední škole
 (Jiří Čarek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71845 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Inovativní metody ve výuce biologie s využitím tabletu.
 (Ondřej SOKOLA)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vx5twq// | Biologie / Učitelství Biologie - Německého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Vzdělávací webový portál pro podporu výuky hudební výchovy na ZŠ
 (Ester WALACHOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//riq8ky// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Hudební vnímání a dovednosti dětí od prenatálního období do předškolního věku.
 (Monika Obrová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsaen/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vliv sborového zpěvu na hudební dovednosti a prožitky žáků ZŠ
 (Alžběta Vacková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gg0mz/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)