Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti
 (Tereza Nesvatbová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylpat/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Rytmická gramotnost jako předpoklad hudební zralosti. Rytmická cvičení pro ZŠ a SŠ
 (Jan Podlena)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynqbl/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Absolutní sluch z hlediska současné hudební praxe
 (Dominika Volfová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yp641/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku s Downovým syndromem
 (Veronika Němcová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsa8t/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Podpora expresivních složek komunikační schopnosti u žáků mladšího školního věku
 (Eliška Hocková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/db022/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv bikrosového tréninku na balanční schopnosti dětí
 (Jakub Hajtmar)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzi98/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku s mentálním postižením
 (Andrea Matlochová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqm8b/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku
 (Hana Václová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4xun/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hry a činnosti pro rozvoj komunikační schopnosti dětí mladšího školního věku
 (Kateřina Jančíková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hc1fh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační schopnosti žáka v rámci inkluzivního vzdělávání
 (Veronika Vrbková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l6yug/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)