Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebni pojmy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Česká meziválečná hudební avantgarda, pojem "avantgarda" v české hudbě
 (Petr Haas)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gigtw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Edukační praxe hudební nauky na 1. stupni základních škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na příkladu vybraných škol Moravskoslezského kraje.
 (Patricie PROKŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//n6pmw2// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Hudební skladatel Antoni Cofalik a jeho cyklus houslových miniatur ZOO v hudební výchově žáků mladšího školního věku
 (Kateřina Hubálková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5944 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Elementární hudební teorie ve výuce hudební výchovy na 1. stupni ZŠ a její praktické uchopení.
 (Lucie NÁŠELOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nream2// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Vliv sborového zpěvu na hudební dovednosti a prožitky žáků ZŠ
 (Alžběta Vacková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gg0mz/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Vybrané názvy z hudební terminologie
 (Petr Hortvík)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krfmw/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Smyčcové kvartety Pavla Bořkovce, příspěvek k poznání české meziválečné hudební avantgardy
 (Petr Haas)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdtf9/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Hudební schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku
 (Barbora LEJNAROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vfvabf// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Pracovní sešit pro výuku hry na zobcovou sopránovou flétnu v hodinách hudební výchovy v 1. ročníku základní školy.
 (Marie Hofmanová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6190 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Využití hudební výchovy ve výuce prvouky, přírodovědy a vlastivědy
 (Daniela Kalajcidisová)

2017, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zuf2wv// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)