Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hotelový management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Human Resources Development and its Relation to Hotel Service Quality
 (Mabrok Mohamed Elmrabet)

2014, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110384 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Markovské řetězce a stochastické matice
 (Juraj Kapasný)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmdet/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Statistické vlastnosti Poissonova procesu
 (Martin Bíza)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tl15k/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Strategic management and decision-making in hotel operation
 (Tomáš Pešťák)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13221/vsh_b_a2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Rozhodovací proces manažera při řízení hotelu
 (Klára Zoubková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/v16xr/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Optimalizace pojistné ochrany u vybraného podnikatelského subjektu
 (Tomáš Pavlíček)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p43gv/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness
 (Patrik Behrami)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e8zkg/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Optimalizace manažerského rozhodování
 (Jan Zavřel)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zxryd/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Logistická regrese v manažerském rozhodování
 (Agáta Marková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40429 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic