Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Pobytové sociální služby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Analýza motivace osobních asistentů pro práci s lidmi s mentálním postižením
 (Kristýna Kotasová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uz1nx/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

„Proces přechodu klienta s mentálním postižením do služeb s nižší mírou podpory, jeho klady a rizika“
 (Ivana Baková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13683/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Canisterapie u osob s mentálním postižením a osob s poruchami autistického spektra z pohledu canisterapeuta
 (Martina Skrejvalová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nllue/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Individuální plánování s osobou s mentálním postižením
 (Kateřina Zouharová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/de7u9/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Pohled sociálních pracovníků v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením na možnost využití informačních technologií osobami s mentálním postižením v oblasti získávání informací a volnočasových aktivit.
 (Vladimír ZDRAŽIL)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7pd4i5// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce - Rodiny | Theses on a related topic

Adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytového tábora pro osoby s mentálním postižením
 (Veronika Chudáčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8o3x/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Autentická zkušenost setkání s člověkem s mentálním postižením: potenciál změny a účinné faktory
 (Kateřina Zálešáková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vubq6/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Hodnocení spokojenosti s pracovním uplatněním dospělých osob s mentálním postižením
 (Kateřina Kalábová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2jy1/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití přírodních materiálů ve výtvarných činnostech s osobami s mentálním postižením
 (Věra Bardoňová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g2m08/ | Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením
 (Marcela Bokůvková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnvft/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)