Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentální retardace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
"Vzdělání mění osud." Kvalitativní výzkum na téma socializace čínského studenta
 (Kateřina Stluková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xm0n3/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Kvalitativní výzkum limitů životního stylu u osob s chronickým onemocněním
 (Jan CHRASTINA)

2013, Disertační práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b4r6ro// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Životní příběh prodejců Nového Prostoru
 (Veronika Jaborková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tad7o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Výzkum motivace občanů ČLR k environmentálně citlivému chování
 (Jonáš Bambas)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idfos/ | Humanitní studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Hodnotová orientace a životní styl žen ve středním věku
 (Silvie Škodová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/luok7/ | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství | Theses on a related topic

Kvalitativní analýza životních příběhů osob aktuálně užívajících nelegální návykové látky
 (Markéta Kristlová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/talk0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Perspektivy vstupu Turecka do EU: postoje veřejnosti a politiků v členských zemích EU
 (Kateřina Špičková)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/1244 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Perspektivy přijetí eura v České republice
 (Eva Vepřeková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/icncn/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Kvalita života jedinců s mentální retardací
 (Sabina Zámečníková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mln6nm// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kvalita života rodičů mentálně postiženého dítěte
 (Monika Juchelková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a02wa/ | Sociologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)