Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Řeka Opava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Návrh koncepce zvýšení dřevěné jezové konstrukce na toku Opava
 (Robin Strejček)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//q1tfde// | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Interakce mezi fluviálními procesy a vegetační sukcesí u štěrkonosných toků
 (Ján Babej)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/emgvd/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Zapojení řeky Opavy do městského prostoru a „humanizace“ jejího průtočného profilu přes město Opavu
 (Petr Kunze)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103211 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Analýza protipovodňových opatření na Odře mezi soutoky s Opavou a s Koblovským potokem
 (Kristýna ANDREJCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ln7u6b// | Biologie / Biologie - Geografie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Hodnocení reálného stavu koryta a nivy Moravice (úsek od Žimrovic po soutok s řekou Opavou)
 (Lukáš BEINHAUER)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//v9sexn// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Potencionální přínosy revitalizace vodního toku Ostravice pro rozvoj turismu v Ostravě
 (Andrea Seborská)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85391 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Zapojení řeky Opavy do městského prostoru a „humanizace“ jejího průtočného profilu přes město Opavu
 (Petr Kunze)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103211 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Zapojení řeky Opavy do městského prostoru a „humanizace“ jejího průtočného profilu přes město Opavu
 (Petr Kunze)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103211 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Územní studie areálu bývalého závodu OPAVLEN Opava, a.s.
 (Ondřej Kabeláč)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106509 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Zapojení řeky Opavy do městského prostoru a „humanizace“ jejího průtočného profilu přes město Opavu
 (Petr Kunze)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103211 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)