Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

humanizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Humanizace po česku: analýza humanizace na úrovni psaných pravidel a reálné praxe v českých věznicích
 (Lukáš DIRGA)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ctp7pi// | Sociologie / | Theses on a related topic

Humanizace MIDI záznamu
 (Pavel Hamřík)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxn8j/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Humanizace Ostravice a její vliv na migrační propustnost vodního toku
 (Vladimír Takáč)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137319 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Theses on a related topic

Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku
 (David Hudec)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//3wo7s8// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Theses on a related topic

Vliv procesu humanizace na kvalitu života lidí s mentálním postižením s nejvyšší mírou potřebné podpory
 (Barbora Kohoutová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fc8bq0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Humanizace života osob s těžkou mentální retardací
 (Martina ČMIELOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ecj5ud// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Humanizace života osob na úrovni střední a těžké mentální retardace
 (Daniela NOVOTNÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g7e091// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Humanizace pracovního prostředí kabiny řidiče kolesového rypadla
 (Jaroslav Podlaha)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92280 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Historie vězeňství,humanizace vězeňství,probační a mediační služba
 (Jan CHARVÁT)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g9gbr6// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Zapojení řeky Opavy do městského prostoru a „humanizace“ jejího průtočného profilu přes město Opavu
 (Petr Kunze)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103211 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)