Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fitness

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Informovanost o problematice muskulární dysmorfie u trenérů a instruktorů fitness a návštěvníků fitness center
 (Adam Zástěra)

2019, Bakalářská práce, VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o.

http://theses.cz/id//movy46// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti otevření nového
 (Jana Flachsová)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/b4lynk/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Stravování a zdravá výživa lidí ve fitness centrech
 (Adéla Staňková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13678/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Testování kondičních schopností a aplikace současných trendů fitness u hráčů basketbalu
 (Jan Bílek)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2634/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Analýza spokojenosti klientů fitness centra Pure Jatomi Fitness
 (Jiří Hudeček)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102695 | Ekonomika a management / Sportovní management | Theses on a related topic

Alpinning novinka ve fitness programech a jeho analýza v alpinning fitness centru ve Valašském Meziříčí
 (Barbora MIČKALOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nd662f// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Diagnostika fitness profilu v rámci fitness
 (Jaroslav HERZÁN)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b061fv// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchová - přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Komparační analýza vybraných českých a amerických fitness center
 (Martin Chalupa)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xf6bu/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Kulturistické ideály v kultuře fitness
 (Roman Hrdina)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a4vcj/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Preference pohybových aktivit klientů daného fitness centra
 (Monika Spáčilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lvx2b/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)