Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fracture

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Forensic analysis of bone fracture caused by blunt force trauma
 (Markéta Pechníková)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb2vr/ | Biologie (čtyřleté) / Antropologie | Theses on a related topic

Software development of a computer aided method to capture and determine crack lengths of fracture mechanics test specimens
 (Michal Dostálek)

2017, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//1qy20j// | Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics | Theses on a related topic

Investigation of shaft fracture of EPX vacuum pump
 (Petr Bílek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114493 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Theses on a related topic

Dynamic Fracture Behavior of High Strength Steels
 (Fatih Bozkurt)

2018, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//soncwt// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Theses on a related topic

Vliv motorové dynamické dlahy na rozsah pohybu v kyčelním kloubu u pacientů po zlomenině proximálního femuru
 (Marcela Ráčková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fyzf7/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Riabilitazione post chirurgica della frattura dell' epifisi distale di radio nell'anziano: Protocollo standard e tecarterapia
 (Fabio BONIARDI)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//y5wqqo// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

La riabilitazione di un soggetto adulto con osteoporosi e frattura del malleolo peroneale: caso clinico.
 (Kevin ROMANET)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s9v80g// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení funkčního stavu pohybového systému po prodělané zlomenině krčku femuru u vybrané skupiny seniorek
 (Kristýna PASTERNIAKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7h6vqm// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)