Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sol-gel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Synthesis of Metallosilicate Materials by Non-hydrolytic Methods
 (David Škoda)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmx1t/ | Chemie (čtyřleté) / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Synthesis of metallophosphate materials by nonhydrolytic methods
 (Aleš Stýskalík)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/julni/ | Chemie (čtyřleté) / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Hybridní anorganicko-organické kovalentní polymery s vysokou porozitou
 (Martin Kejík)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nep1f/ | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Syntéza disubstituovaných cyklodextrinů jako prekurzorů pro hybridní nanomateriály
 (Petra Karmazínová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ax59tj// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Syntéza a charakterizace Epoxy-Geo hybridních kompozitních systémů
 (Stanislava PODMANICKÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v1w2va// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Syntéza a vlastnosti koordinačních sloučenin lanthanoidů s polyfunkčními ligandy
 (Zdeněk Spíchal)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi0yg/ | Chemie (čtyřleté) / Anorganická chemie | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace hybridních porézních kovalentních materiálů na bázi trihydroxybenzenu
 (Lucius Fridrich)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8u0i/ | Chemie / | Theses on a related topic

Syntéza a biologické stanovení potenciálních insekticidů na bázi takrinu
 (Pavlína Jelínková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mjrh5o// | Chemie a technologie materiálů / Technologie organických specialit | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace hybridních porézních kovalentních materiálů na bázi trihydroxybenzenu
 (Lucius Fridrich)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8u0i/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)