Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hybridni rezimy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Tranzice Chorvatska: k demokracii přes válku a hybridní režim
 (Vanda Skácalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zs1zo/ | Mediální a komunikační studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Režimy s hybridní či neúplnou demokracií
 (Veronika STOJANOVOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rzcsa1// | Politologie / | Theses on a related topic

Venezuela po roce 1998 - Autoritativní nebo hybridní režim?
 (Veronika Sajdoková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txh1w/ | Politologie / | Theses on a related topic

Putinovo Rusko - demokracie, hybridní režim nebo autoritarismus?
 (Jakub ČECH)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//a1d73l// | Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia | Theses on a related topic

Prezidentské režimy států Střední Asie
 (Jana Soukupová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56306 | Politologie / | Theses on a related topic

Třetí Československá republika studie režimu hybridní demokracie
 (Jaroslav BÍLEK)

2014, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//snx59o// | Politologie / | Theses on a related topic

Politické režimy ve Venezuele od roku 1999
 (Ondřej Holzman)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9351 | Politologie / | Theses on a related topic

Autoritářské režimy
 (Martina Fránková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//hcv0hx// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Vzestup a pád hybridních režimů
 (Markéta Musilová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obzcw/ | Politologie / | Theses on a related topic

Volby jako kritérium klasifikace hybridních režimů; analýza voleb v post-suhartovské Indonésii
 (Václav Kučera)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5tei/ | Politologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)